ASKO Midt-Norge Servering

Om ASKO Midt-Norge Servering

ASKO Servering er ASKO's markedsavdeling innenfor storhusholdning og servicehandel.

ASKO Midt-Norge er en nasjonalt ledende matvaregrossist innenfor Dagligvare, Storhusholdning og Servicehandel. Vi tar stort bransjeansvar via rekrutteringsprosjekter for matfagene, og er samarbeidspartner til flere lokale kokkelaug, NKL nasjonalt og Det Norske Kokkelandslaget.

Vi har ca. 50 egne biler på veien fra Trøndelag t.o.m Hamarøy hver dag for å betjene våre mange kunder, og vi etterlever ambisjoner om å være Norges mest kundevennlige og effektive logistikkpartner i våre bransjer.

ASKO har nasjonalt et sterkt miljøfokus med ambisjoner om å være bærekraftige og klimanøytrale. ASKO Midt-Norge produserer egen solenergi som brukes til produksjon av Hydrogen. I januar 2020 ble vi først i verden med lastebiler på Hydrogen, og vi har også 20 lagertrucker som går på hydrogen.

FAKTA

  • Partner siden: 2018

  • Partnernivå: Nettverkspartner

  • Bransje: Mat/ Næringsmiddel

  • Antall ansatte: 230

  • Besøkadresse: Østre Rosten 104

  • Postadresse: Østre Rosten 104, 7075 Tiller

  • Webadresse: https://askoservering.no

  • Telefon: 72820000