KLP Eiendom AS

KLP Eiendom AS er et heleid datterselskap av KLP. Selskapet er en av Norges største aktører innen forvaltning, utvikling og drift av eiendom.

Om KLP Eiendom AS

KLP Eiendom er et av Nordens største eiendomsselskaper. Vi skaper møteplasser hvor mennesker trives og kan realisere sitt potensial.

KLP Eiendom utvikler og forvalter kontorbygg, kjøpesentre, hoteller, tomter og prosjekter i flere av Skandinavias største byer. I tillegg eier vi et hotell i London.

KLP Eiendom eier cirka to millioner kvadratmeter eiendom, med en markedsverdi på 62 milliarder kroner. Vi er ca. 150 ansatte og har mer enn 30 års erfaring med eiendom. Vår eier er Kommunal Landspensjonskasse (KLP). KLP eies av kommuner og arbeidsgivere, som gir sine ansatte offentlig tjenestepensjon. Verdiene vi skaper går derfor tilbake til fellesskapet.

Den beste partner for dagene som kommer
Når du som leietaker har spørsmål om leieforholdet eller trenger praktisk hjelp, får du bistand fra fagfolk som arbeider i KLP Eiendom. Vi tar hånd om forvaltning, drift og vedlikehold selv. Våre leietakere kan ha tillit til at vi vil være en god samarbeidspartner gjennom hele leieforholdet.

www.klpeiendom.no finner dere en god oversikt over alle våre eiendommer.
I tillegg ferdigstiller vi i 2019 to flotte kontorbygg - som også har fått sine egne nettsider:
- www.lyngaarden.no på Moholt
- www.maxbygget.no på Tempe

I Trondheim holder KLP Eiendom til i Teknobyen - som er like ved Lerkendal. Se www.teknobyen.no for mer info om området.
FAKTA