Fotball for målene – norsk fotball samarbeider med FN om bærekraft

I 2022 etablerte FN initiativet «Football For The Goals» med norsk fotball som pilot. «Fotball for målene» rulles nå ut i Eliteserien og Toppserien. Til høsten utvides piloten til breddefotballen.

Annonse:

Norsk fotball jobber målrettet med bærekraft i pilotprosjektet i samarbeid med FN. Dette er en del av FNs videre arbeid for at fotballen skal være en driver for en mer bærekraftig fremtid. «Fotball for målene» er nå etablert som et FN-initiativ, og har i skrivende stund over 150 medlemmer fra hele verden.

Norsk fotball er nå samlet om én ambisjon og én felles bærekraftstrategi som gjelder for både topp og bredde. Målet er å oppnå adferdsendring og bærekraftig praksis internt i fotballen. Dette er utgangspunktet når Norges Fotballforbund, Norsk Toppfotball, Toppfotball Kvinner, spillerorganisasjonen NISO og mediepartner TV 2 skal jobbe sammen om pilotprosjektet.

Lise Klaveness. Foto: Thomas Brekke Sæteren, NFF
Lise Klaveness. Foto: Thomas Brekke Sæteren, NFF

- Klubbene i Toppserien og Eliteserien har gått foran i arbeidet med å sette tydelige mål og tiltak i sitt bærekraftsengasjement. De tiltakene som toppklubbene nå setter i gang gjennom Fotball for målene kan bli til inspirasjon for fotballen lokalt, men også for fotballen globalt forteller fotballpresident Lise Klaveness.

Piloten i Eliteserien og Toppserien

Når «Fotball for målene» nå lanseres i Toppserien og Eliteserien er målet todelt:

  1. Fotballen skal drive mer bærekraftig
  2. Fotballen skal øke folks kjennskap og bevissthet til FNs bærekraftsmål.

- Det er utrolig positivt at vi har fått på plass et prosjekt hvor vi kan løfte i fellesskap. Vi vet at det bor en enorm kraft i fotballen som pådrivere for positiv endring, og gjennom Fotball for målene blir dette satt i system. Flere norske klubber er allerede langt fremme på mange av de aktuelle områdene, og dette prosjektet vil legge til rette for enda mer målrettet og felles innsats på tvers av begge ligaer forteller Leif Øverland, leder i Norsk Toppfotball

- Vi er stolte av at norsk toppfotball er valgt ut som pilot for dette prosjektet. Det er allerede mange gode eksempler på tiltak knyttet til FNs bærekraftsmål i Toppserien og Eliteserien, og nå kan vi sikre kunnskapsdeling på tvers av ligaene. Så langt har klubbene vært svært positive til initiativet og er motiverte til å skape endring sier leder i Toppfotball Kvinner, Hege Jørgensen:

Fotballen har sammen utarbeidet syv fokusområder:

Klima og miljø

  1. Redusere klimagassutslipp fra klubbdrift
  2. Redusere klimagassutslipp fra arrangementer

Sosial bærekraft

  1. Inkludering
  2. Likestilling
  3. Helse

Styring

  1. Ansvarlig styring internt i fotballen
  2. Samarbeid og partnerskap eksternt

Alle klubber skal ha kompetanse på Åpenhetsloven, og ha en styring i henhold til denne. Bærekraftsarbeidet i klubb organiseres med sikte på målrettet styring, informasjonsdeling og rapportering. Det etableres et nasjonalt nettverk sammen med partnere og offentlige myndigheter.

Norsk ledet internasjonal stiftelse

Norsk fotball har også, etter ønske fra FN, tatt initiativet til en internasjonal «Fotball for målene»-stiftelse. Stiftelsen har som formål å fremme forslag til FN om hvordan fotballen kan inngå i arbeidet med å nå de 17 bærekraftsmålene, synliggjøre FNs 17 bærekraftsmål i internasjonal fotball og bidra til endring mot en mer bærekraftig atferd i og utenfor fotballen. Stiftelsen ledes av Sven Mollekleiv, og fotballpresident Lise Klaveness er styremedlem på vegne av norsk fotball.

Se mer informasjon

Annonse fra Eliteserien: