Vi søker trenere til utviklingsprogrammet Godfottreneren

Rosenborg og NFF Trøndelag søker deg som har trenerambisjoner mot toppfotballen.

Annonse:

Godfottreneren sin ambisjon er å inspirere og utvikle trenere som har ambisjoner som trener i toppfotballen. Utviklingsprogrammet er et samarbeid mellom Rosenborg Ballklub og NFF Trøndelag, som skal være et supplement til NFF sine trenerutdanninger og vil rette fokus mot på toppfotballkonteksten tett på toppklubbene i Trøndelag. Kurset legger vekt på høy kvalitet og en spisset tilnærming. Derfor er det lagt opp til maks åtte deltakere pr. år.

Kurset stiller krav til at du vil investere mye tid for å optimalisere utbyttet.

Opptakskrav

 • Du har en trenerrolle i, eller naturlig tilknytting til, trøndersk fotball
 • UEFA B-lisens eller høyere
 • Trenererfaring
 • Har ambisjoner om å kunne jobbe i fotballen på del- eller heltid

Utdanningsavgift

Kr. 2000,–
Beløpet dekker hele utdanningen. Vi oppfordrer spesielt kvinnelige trenere til å søke.

Søknad med enkel cv sendes på epost til svein.maalen@rbk.no.

Program:

Dato

Modul

Innhold

13. april

1

Kulturbygging / lagbygging 

 • Hva kjennetegner toppidrettskultur i fotballkontekst. Hvordan lede og påvirke utøvere og en gruppe til å utvikle en slik kultur.

Uke 16–18

(Tilpasses deltakerne)

2

Hospiteringsuka 

 • Gjennom mesterlæreprinsippet – være tett på et profesjonelt drevet akademilag i RBK SalMar akademiet

Uke 19–24
(Tilpasses deltakerne)

3

Besøksuka 

 • Gjennom lagsbesøk - synliggjøre og demonstrere eget virke.
  Reflektere rundt egen trenerrolle og få veiledning i eget lag.

13. juni

4

Spillet 1 – Spillestil

 • Deltakerne skal øve på å reflektere og bevisstgjøre egne ideer om spillet – og hvordan dette læres inn

30. august

5

Læring i fotball 

 • Analyse og video/bruk av pedagogiske verktøy

17. september

6

Spillet 2 – RBK-kamp som utgangspunkt 

 • Fagsamling om spillet. RBK A-kamp – og A-trener.

10.–12. november

7

Trøndersk fotballseminar

 • Fagsamling– med eget program for deltakerne på Godfottreneren.

Helg i jan/feb 2024

8

Treningsprosessen

 • Planlegging - Den gode økta og treningsuka - Sammenhengen.
Annonse fra Eliteserien: