Styre og utvalg

Oversikt over styrer og utvalg i Rosenborg Ballklub

Styret

Cecilie Gotaas Johnsen, Leder
Mikael Forselius, Nestleder
Tore Reginiussen, Styremedlem
Ingvild Farstad, Styremedlem
Ola By Rise, Styremedlem
Bente Malmo, Styremedlem
Arne Nypan, Styremedlem
Gisle Selnes, Varamedlem

Valgkomité

Jon Ragnar Viggen, Leder
Katharina Erlandsen, Medlem
Christer Nesset, Medlem
Ingrid Kristin Viken, Medlem
Morten Loktu, Medlem
Kari Kristensen, Varamedlem
Runar Sivertsen, Varamedlem

Kontrollutvalg

Eileen Brandsegg, Leder
Thor Robert Johanssen, Medlem
Merete Myklebust, Medlem
Ingrid Meyer, Varamedlem
Peter Ibsen, Varamedlem

Annonse fra Eliteserien: