Styre og utvalg

Oversikt over styrer og utvalg i Rosenborg Ballklub

Styret

Ivar Koteng, Styreleder
Svein Tore Samdal, Nestleder
Rune Bratseth, Styremedlem
Karen Espelund, Styremedlem
Vigdis Harsvik, Styremedlem
Cecilie Gotaas Johnsen, Styremedlem
Michael Stilson, Styremedlem
Frank Norvik, Varamedlem

Valgkomité

Skjalg Nesjan, Leder
Synnøve Farstad, Medlem
Jo Erik Øverby, Medlem
Merethe Storødegård, Medlem
Jørn Ødegård, Medlem
Jan Ragnar Viggen, Varamedlem

Kontrollkomité

Katharina Erlandsen, Leder
Svein Grøndalen, Medlem
Vigdis Harsvik, Medlem
Siri Merethe Rønning, Varamedlem 
Thor Robert Johanssen, Varamedlem
 

Annonse fra Eliteserien: