Medlem i RBK

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlig medlemmer.

Last ned Rosenborgs vedtekter her

Medlemsmøter 2024

6. februar kl 19:00 – medlemsmøte
Årsmøte 7. mars kl 19:00
25. juni kl 19:00

Referat fra Årsmøtet 7. mars 2024

Facebook-gruppe

Vi opprettet en Facebook-gruppe for medlemmer i klubben. 

Bli med i gruppen her

Kun betalende medlemmer i Rosenborg Ballklub har adgang til gruppen, og søknadene vil bli sjekket opp mot medlemsregisteret.

Slik blir du medlem

Alle som aksepterer klubbens og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem. Ved innmelding oppgis alder og bopel og om søkeren før har vært eller er medlem av lag tilsluttet NIF. En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd i NIF er gjort opp. For øvrig plikter ethvert medlem å overholde NIFs, dets organisasjonsledds, samt idrettslagets lover og bestemmelser. Medlemskap i klubben er først gyldig og regnet fra den dag første kontingent er betalt.

Meld deg inn i RBK her

Årskontingenten fastsettes av årsmøtet og er for tiden kr 450,–. For barn/honnør/ungdom under 23 år er kontingenten kr 200,–.

Faktura for årskontingenten kommer én gang i året. På årsmøtet for 2023 ble det vedtatt at de som ønsket kunne betale mer enn ordinær kontingent. 

Dette gjør man på VIPPS nr 111692 (ROSENBORG BALLKLUB). Her velger man "Ekstra medlemsavgift" og valgfritt beløp. 

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år og hatt gyldig medlemskap i minst en måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, og for øvrig ha sitt forhold til klubben i orden. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i klubben og som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt kan imidlertid ikke samtidig være arbeidstaker i klubben. Spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i klubben kan derimot velges som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.

Medlemmene har møterett og stemmerett på årsmøtet som normalt avholdes i februar. Årsmøtet velger styremedlemmer og vedtar regnskap og budsjett m.v. Utenom årsmøtet innkalles til medlemsmøter når styret finner det nødvendig, dog minst en gang årlig.

Årsmeldingen 2023

Årsmeldingen 2022

Årsmeldingen 2021

Årsmeldingen 2020

Årsmeldingen 2019

Årsmeldingen 2018

Årsmeldingen 2017

Årsmeldingen 2016

Annonse fra Eliteserien: